ภาพรวมการใช้งบประมาณ 

ความคืบหน้าโดยรวม ภาพรวมแผน-ผลการใช้งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา 
1,285.45/16,047.77 ลบ.(8.01%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
1,094.93/8,562.11 ลบ.(12.79%)
0.45/4.19 ลบ.(10.64%)
30.14/36.82 ลบ.(81.88%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.37/1.13 ลบ.(33.12%)
0.00/20.90 ลบ.(0.00%)
0.00/0.00 ลบ.(0.00%)
0.01/0.01 ลบ.(76.42%)


กราฟการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดย แยกเป็นแต่ละหมวดงบประมาณ 
342.78/3,374.00 ลบ.(10.16%)
209.13/1,643.22 ลบ.(12.73%)
217.02/8,044.61 ลบ.(2.70%)
398.31/1,951.11 ลบ.(20.41%)
117.41/1,034.83 ลบ.(11.35%)


หน่วยงานในสังกัดของ  การดำเนินงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  งบประมาณตามพรบ.  ผล GFMIS
 
  Copyright 2014 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - All Rights Reserved  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 0 ท่าน | ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 31,988 ท่าน